Příspěvky

žáci navštívili Janáčkovu filharmonii
v Divadle loutek
Návštěva divadelního představení
návštěva muzea