Canisterapie ve třídě B a D
výuka ve třídě F ve 3. - 9. ročníku
tělocvik v duhovém domě ve znamení jógy a fotbálku
nácvik správné chůze po schodech
zlaté párečky v pizza těstíčku
zopakování si znalostí o zvířecí říši
Tento týden jsme se hodně učili
Rozcvička a zábavné hry
Muziko-relaxace ve třídě D
družina nabídla spoustu zábavy