švp 2022, hotel Mesit pondělí
ŠvP 2022 Mesit neděle
výuka ve třídě C
Tělocvik v Duhovém domě
Družina nabídla spoustu zábavy
Pár fotek z výuky
Aktivity B+D
kluby z grantů EU
pokračujeme v doučování
pár fotek tělesné výchovy