žáci poznávali hudební nástroje-podle obrázků a zvuků
Letos jsme se tradičně vypravili na výlet do Staříče
Na školní výlet jsme se vydali na ranč do Rajnochovic
navštívili ptačí rozhlednu
Inovativní vyučování s Kristýnou
Poslední týden ve třídě B před prázdninami
Za odměnu jsme navštívili kavárnu CrossCafe
jezdili jsme na koni, krmili zvířátka, prošli jsme si dětské hřiště
Opakovali probrané učivo, počítali, četli a psali
v tomto školním roce navštívili solnou jeskyni Atlantida