V Pracovních činnostech jsme si tentokrát vytvořili koláž
první pololetí tohoto školního roku
zlepšení celkové kondice
Vyrazili jsme na cesty
ukázka naší dobře odvedené práce
Canisterapie ve třídě B a D
výuka ve třídě F ve 3. - 9. ročníku
tělocvik v duhovém domě ve znamení jógy a fotbálku
nácvik správné chůze po schodech
zlaté párečky v pizza těstíčku