NÁVŠTĚVA DIVADELNÍHO PŘEDSTAVENÍ A NÁRODNÍHO ZEMĚDĚLSKÉHO MUZEA