Příspěvky

výlet do Rajnochovic
Školní výlet ve Staříči
školní výlet třídy C
Páteční výlet třídy D
výlet do Turkova a Třebovic
návštěva SVČ Korunka
výlet do Bělského lesa
muzeum Tatry v Kopřivnici
na farmě Duběnka
výlet do Děhylova