Příspěvky

dětské hřiště Sareza na Feroně
výlet třídy A do Staříče
Páteční výlet třídy D
Dnes jsme byli na výletě
Oslava dne dětí na Statku
Výlet třídy C do Rajnochovic
nabitý týden ve třídě H
báječný výlet na statek
výlet k Žermanické přehradě
školním autem do bezbariérového Dětského ranče