Příspěvky

Ve třídě H
individuální  výuka
Ve třídě H
výuka a výuka ke zdraví
vánoční svícny
týden ve třídě H
fotky ze třídy H
terapie loutkou ve třídě H
Solná jeskyně
fotky z výuky ve třídě H