Příspěvky

Fotografie z výuky
týden ve třídě E
Týden ve třídě E
tvoříme sněhuláky z papíru
opět se učíme
pohádka Smrt na hrušce
Třída E mix fotografií
z výuky ve třídě E
v pracovních činnostech vyrobili cyklistu
Výuka ve třídě E