Příspěvky

Praktické poznávání zimní přírody
Týden v B - výuka na téma oblékání, rytmizace slov
Týden v B na téma lidské tělo
Týden v B zahrnoval mnoho činnosti
Středeční tělocvik v Duhovém domě
Tento týden v B
Týden v B byl opět pestrý
Výuka, nácvik VOKS
Týden v B byl pestrý