Archív značky pro: třída B

Tento týden jsme toho stihli mnoho
plno dalšího učení formou třídění, manipulace, čtení a psaní
Canisterapie pro třídy B a D
Terapie loutkou ve třídě B
Tento týden jsme se hodně učili
Výtvarná výchova a pracovní činnosti ve třídě B
Výroba přáníček pro naše maminky
Tento týden se nám moc líbil
Čarodějnický den ve třídě B
Dnes jsme navštívili dopravní hřiště na ulici Orebitská