Příspěvky

Projektový den ve třídě B
školním autem do bezbariérového Dětského ranče
Den dětí v kavárně
Výuka ve třídě B
Týden ve třídě B
Týden ve třídě B
Výběr z družinových činností
Vycházka třídy B s dopravní tematikou
Den slunce – projektový den
Týden v B