Příspěvky

Adam a Kuba získali cenu a diplom
Recitační soutěž
výtvarná soutěž
soutěže DEN ZEMĚ