Příspěvky

poslouchali hudbu, tančili, tvořili ptáčky, pak šli na procházku
vyšli jsme na delší procházku
Šneček v budově na Železárenské
Listopadový Choďáček a Šneček