Příspěvky

Projektový den ve třídě B
Den slunce – projektový den
družinový projekt Spaní na Wolkrovce
podpora podnikavosti a kreativity
vyrábíme Piliňáky
Projektový den Svět techniky