Příspěvky

poslední den našeho pobytu
Olympiáda, bazén, vycházky, diskotéka
Dnešní den byl opět plný sluníčka
den plný slunce a pohody
první den na Mesitu