Příspěvky

KERAMICKÝ KROUŽEK
PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK
PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK
Ve sběrném dvoře
tvořili jsme podzimního skřítka
V dnešním přírodovědecký kroužku jsme si trošku hráli. Abychom zpestřili naší hodinku, zaměřenou na téma zdraví, zkusili jsme si vyrobit ovocný a zeleninový talíř. Trošku jsme bojovali, ale nakonec se nám to povedlo. Odměnili jsme se dobrotami a také zahájili tvorbu našeho deníku. Ten nás bude doprovázet celý školní rok. Ivona, Broňka a tentokrát Vašek, Kuba a Adam
Přírodovědný kroužek