Příspěvky

Keramický kroužek a pracovní činnosti
tentokrát vytvořili želvičky
Kroužek vaření - ovocný salát
jarní věneček a miska s ovocem
keramický a taneční kroužek
zajíček v PČ
čekáme na dodávku hlíny
kroužkobraní - hudební, přírodovědecký a keramický
přírodovědný a keramický kroužek
keramika a družina