Archív značky pro: grant EU

žáci poznávali hudební nástroje-podle obrázků a zvuků
Inovativní vyučování s Kristýnou
Opakovali probrané učivo, počítali, četli a psali
ve více hodinách jsme se věnovali- časové a dějové posloupnosti, relaxaci s míčkováním
Inovativní výuka s Kristýnou dál běží
určování počtu slabik, hledání předmětů podle počtu slabik
Klub zábavné logiky a deskových her
čteme Macha a Šebestovou
Hry měsíce dubna
další doučování EU