Příspěvky

vyšlápli na horu Ondřejník
navštívili jsme Muzeum hraček
Lednový Choďáček
Prosincový Choďáček
Listopadový Choďáček a Šneček
Říjnový první výlet
Choďáček třídy D