Pracovní týden v Déčku
TŘÍDA E. - PRACOVNÍ ČINNOSTI
První týden v družině
Procházka do okolí
Zahájení školního roku
Příměstský tábor - 5. den
Příměstský tábor - 4. den
Příměstský tábor - 3. den
Příměstský tábor - 2. den