Výtvarná výchova ve třídě F.

Zapuštění barev, příprava podkladů na kresbu. Míchání barev a tvorba obrazů z přírodnin.

Ivona a Hanka