akce-368-003

výuce dozvěděli, něco jsme si zopakovali a procvičili, něco dobrého jsme udělali