PRACOVNÍ ČINNOSTI SE ZDEŃKOU A PAVLOU ZA MĚSÍC LISTOPAD