PRACOVNÍ ČINNOSTI, PŘÍPRAVA NA PRÁCE O PRÁZDNINÁCH.