do třídy D + F přišel pejsek Haidy na canisterapii