CANISTERAPIE VE TŘÍDĚ A + VÝTVARNÁ VÝCHOVA VE TŘÍDĚ F