Příspěvky

jsme s panem Barvičkou vyráběli draka
terapie loutkou ve třech třídách
Terapie loutkou tříd A a C
návštěva pana Barvičky
poslední vystoupení pana Barvičky
terapie loutkou ve třídě B
návštěva pana Barvičky ve třídě D
návštěva pana Barvičky v Áčku
Fotografie z Terapie loutkou
terapie loutkou ve třídě H