Příspěvky

Fotografie z Terapie loutkou
terapie loutkou ve třídě H
terapie loutkou s panem Barvičkou
dění ve třídě B
Poslední terapie loutkou
s panem Barvičkou
terapie loutkou s panem Barvičkou
terapie loutkou
týden ve třídě C