Příspěvky

SNOEZELEN A VÝUKA
Snoezelen a canisterapie
SNOEZELEN na Wolkerovce
návštěva Snoezelenu