CANISTERAPIE, VÝUKA A VENKOVNÍ AKTIVITY VE TŘÍDĚ C.